Przejdź do menu Przejdź do treści

Szkolenie Informacja naukowa w internecie

Czas trwania

1 dzień, 4 godziny dydaktyczne

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie efektywności procesu wyszukiwania informacji (dostępnych w internecie, głównie z niekomercyjnych źródeł) potrzebnych do przygotowania różnego rodzaju opracowań. Szkolenie jest przeprowadzane w formie laboratorium komputerowego, w ramach którego uczestnik poznaje źródła informacji naukowej - sensu stricte, jak i rozumianej nieco szerzej.    

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla studentów studiów I, II i III stopnia, naukowców, dziennikarzy, nauczycieli (szkół ponadpodstawowych), uczniów szkół średnich.

Cel szkolenia

Zwiększenie efektywności procesu wyszukiwania informacji potrzebnych do przygotowania różnego rodzaju opracowań.

Program szkolenia

Lp.Program
1.Planowanie procesu pozyskiwania informacji naukowej        
2.Wyszukiwarki
3.Różne źródła informacji naukowej  

Trener
dr Magdalena Tusińska

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; autorka wielu publikacji naukowych z zakresu ekonomii, uczestniczka szkoleń dotyczących poszukiwania i weryfikacji informacji oraz wykładowca przedmiotów związanych m.in. z tą tematyką: - Źródła informacji o UE i strefie euro (na studiach podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”) - Pozyskiwanie i wykorzystanie informacji na specjalności „Analityk rynku” - Źródła informacji o gospodarce (na kierunku „Ekonomia” I st.)

Cena szkolenia

299 zł brutto

Cena obejmuje

- uczestnictwo w szkoleniu

- materiały szkoleniowe

- opiekę merytoryczną trenera w czasie trwania szkolenia

- certyfikat ukończenia szkolenia

Płatności

Informacje dotyczące płatności zostaną przesłane uczestnikom po zakończeniu rekrutacji na szkolenie. 

Forma szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatów online.

Liczba uczestników

10 osób

Certyfikat

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

Terminy szkoleń

W celu zarejestrowania się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Termin szkoleniaNazwa szkoleniaRamy czasowe

Informacja naukowa w internecie online

09.00 - 12.00
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca