Archiwum newsów

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. mgr Gabrieli Matyjaszczyk

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp.mgr Gabrieli Matyjaszczyk Kustosz Biblioteki Głównej, Kierownik Samodzielnej Sekcji Kontroli i Selekcji Zbiorów Wiceprezes Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego przy... [Więcej]


Planowanie zadań badawczych na rok 2021

Planowanie zadań badawczych na 2021

W związku z obowiązkiem opracowania planu rzeczowo-finansowego na działalność naukowo-badawczą Uczelni na 2021 rok, uprzejmie informujemy, iż z dniem 15 września br. mija termin na złożenie w Biurze Badań i Projektów Naukowych dokumentacji... [Więcej]


Kandydaci na Rektora kadencji 2020-2024 [sylwetki i programy wyborcze]

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami i programami wyborczymi kandydatów na Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach kadencji 2020-2024.


Drugi stopień alarmowy CRP na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 89 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego... [Więcej]


Z żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. Anny Łuckoś

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Dr Anny Łuckoś Nauczycielki akademickiej, Autorki publikacji i Promotorki wielu prac z zakresu rachunkowości Absolwentki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach /rocznik... [Więcej]


Z żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. Prof. Romualda Kobzy

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Prof. dr. hab. Romualda Kobzy Emerytowanego Profesora naszej Uczelni Lekarza, Profesora nauk medycznych, Naukowca, Badacza i Nauczyciela akademickiego Autora wielu publikacji z zakresu... [Więcej]