Przejdź do menu Przejdź do treści

Warunki przyznania

Aby uzyskać logo HR Excellence in Research należy spełnić określone warunki i przejść przez skomplikowany proces akredytacyjny.

Przykładowe wymagania:

  1. Wprowadzenie elementów "jakości" (osiągnięć lub postępów). Jakość zaczyna być oceniana od fazy implementacji, ponieważ postęp i jakość czynności wraz z innymi współwystępującymi środkami, takimi jak "włączenie" procesów HRS4R są również oceniane. Na tym etapie eksperci oceniają stan poprawy jakości.
  2. Przyjęcie wizytacji oraz analiza dokumentacji. Schemat odwiedzin uczelni ubiegającej się jest ustrukturyzowany i wzmocniony w taki sposób, by zapewnić możliwość przeprowadzenia wywiadów ze wszystkimi najważniejszymi przedstawicielami na osobnych, prywatnych spotkaniach oraz dogłębną analizę dokumentacji. Indywidualna ocena każdego z ekspertów jest jednym z etapów przygotowania się do wizyty w instytucji ubiegającej się o LOGO HR. Element oceny jakości zostaje uwzględniony zarówno w ocenie dokumentacji jak i ocenie przy wizytacji.
  3. Przejście dokładnej analizy. Oceny na poszczególnych etapach zostały wzmocnione za pomocą 6 nowych, ustrukturyzowanych i zharmonizowanych wzorów. Nowa struktura pozwala na porównawcze studium danych i analizę braków, planów działań, etc. w porównaniu do wytycznych.
  4. Zaadresowanie wszystkich 40 zasad. Nie jest dozwolone spełnianie jedynie części wymogów - należy odnieść się do wszystkich 40 wymogów C&C.
  5. Przejść analizę braków i planu działań. Spójność między analizą niedociągnięć i planem działań jest (w świetle wzmocnionej procedury) analizowana przez zewnętrznych ekspertów - należy wykazać się zarówno świadomością ewentualnych braków jak i proponowanymi metodami wdrożenia korekty. Punkt ten jest obowiązkowy.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3