Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie

Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie został powołany zarządzeniem Rektora nr 162/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. (zarządzenie zmieniające nr 7/19 z dnia 21 stycznia 2019 r.).

 

Skład zespołu

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

- dr hab. Barbara Kos, prof. UE – Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickie – Koordynator Zespołu;
- dr hab. Robert Wolny, prof. UE – Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Ekonomii;
- dr Krystyna Mitręga – Niestrój – Prodziekan ds. Studiów II Stopnia Wydziału Finansów i Ubezpieczeń;
- dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Informatyki i Komunikacji;
- prof. dr hab. Grzegorz Kończak - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania;
- dr Tomasz Zieliński – Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji;
- prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Wronka;
- dr hab. Józef Biolik, prof. UE;
- dr hab. Adam Drobniak, prof. UE;
- dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE;
- dr hab. Agata Austen, prof. UE;
- dr Marzena Czarnecka;
- dr Kinga Hoffmann – Burdzińska;
- dr Joanna Kos – Łabędowicz;
- dr Grzegorz Krawczyk.

Przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami akademickim, doktorantów, studentów:

- Katarzyna Haśnik – Dyrektor Biura Badań i Projektów Naukowych;
- Anna Sibielak – Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia;
- Kinga Okrzesik – Faruga – Dyrektor Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami;
- Małgorzata Majeranowska – Zastępca Kwestora;
- Edyta Lachowicz – Santos – Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej;
- Mateusz Kozik - Radca Prawny, Dyrektor Biura Regulacji Wewnętrznych;
- Sebastian Kałużny – Dyrektor Biura Rektorskiego;
- Edyta Gałecka – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej;
- Małgorzata Szwarc – Dyrektor Biura Zarządzania Kadrami;
- Anna Raszka – Dyrektor Biura Strategii i Jakości Kształcenia;
- Dariusz Rajfura – Dyrektor Centrum Informatycznego;
- Agnieszka Komander – Kierownik Działu Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu;
- Marek Kiczka – Rzecznik prasowy;
- Adam Derej – Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
- Michał Szczerbowski – Inspektor Ochrony Danych
- Adam Gąsiorek – Przewodniczący Samorządu Doktorantów;
- Bogdan Matyja – Przewodniczący Parlamentu Studenckiego;
- Edyta Listek – Sekretarz Zespołu.

 

Komitet Monitorujący
- dr hab. Robert Tomanek, prof. UE – Rektor;
- prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji – Przewodniczący Komitetu;
- dr hab. Barbara Kos, prof. UE – Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej;
- dr inż. Robert Życiński – Kanclerz;
- Joanna Radziwołek – Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestor;
- Agata Furlepa – Głuchowska – Koordynator Działu Radców Prawnych;
- Monika Dziechciarz – Wnuk – Audytor Wewnętrzny;
- Mateusz Kozik - Radca Prawny, Dyrektor Biura Regulacji Wewnętrznych.