Przejdź do menu Przejdź do treści

Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie

Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie został powołany zarządzeniem Rektora nr 162/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. (zarządzenie zmieniające nr 7/19 z dnia 21 stycznia 2019 r.).

Skład zespołu

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

 • dr hab. Barbara Kos, prof. UE – Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickie – Koordynator Zespołu;
 • dr hab. Robert Wolny, prof. UE – Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Ekonomii;
 • dr Krystyna Mitręga – Niestrój – Prodziekan ds. Studiów II Stopnia Wydziału Finansów i Ubezpieczeń;
 • dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Informatyki i Komunikacji;
 • prof. dr hab. Grzegorz Kończak - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Zarządzania;
 • dr Tomasz Zieliński – Dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji;
 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Wronka;
 • dr hab. Józef Biolik, prof. UE;
 • dr hab. Adam Drobniak, prof. UE;
 • dr hab. Tomasz Żądło, prof. UE;
 • dr hab. Agata Austen, prof. UE;
 • dr Marzena Czarnecka;
 • dr Kinga Hoffmann – Burdzińska;
 • dr Joanna Kos – Łabędowicz;
 • dr Grzegorz Krawczyk.

Przedstawiciele pracowników niebędący nauczycielami akademickim, doktorantów, studentów:

 • Katarzyna Haśnik – Dyrektor Biura Badań i Projektów Naukowych;
 • Anna Sibielak – Dział Doskonalenia Jakości Kształcenia;
 • Kinga Okrzesik – Faruga – Dyrektor Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami;
 • Małgorzata Majeranowska – Zastępca Kwestora;
 • Edyta Lachowicz – Santos – Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej;
 • Mateusz Kozik - Radca Prawny, Dyrektor Biura Regulacji Wewnętrznych;
 • Sebastian Kałużny – Dyrektor Biura Rektorskiego;
 • Edyta Gałecka – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej;
 • Małgorzata Szwarc – Dyrektor Biura Zarządzania Kadrami;
 • Anna Raszka – Dyrektor Biura Strategii i Jakości Kształcenia;
 • Dariusz Rajfura – Dyrektor Centrum Informatycznego;
 • Agnieszka Komander – Kierownik Działu Parametryzacji i Pozycjonowania Uniwersytetu;
 • Adam Derej – Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej;
 • Michał Szczerbowski – Inspektor Ochrony Danych
 • Adam Gąsiorek – Przewodniczący Samorządu Doktorantów;
 • Bogdan Matyja – Przewodniczący Parlamentu Studenckiego;
 • Edyta Listek – Sekretarz Zespołu.

Komitet Monitorujący

 • dr hab. Robert Tomanek, prof. UE – Rektor;
 • prof. dr hab. Sławomir Smyczek – Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji – Przewodniczący Komitetu;
 • dr hab. Barbara Kos, prof. UE – Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej;
 • dr inż. Robert Życiński – Kanclerz;
 • Joanna Radziwołek – Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych – Kwestor;
 • Agata Furlepa – Głuchowska – Koordynator Działu Radców Prawnych;
 • Monika Dziechciarz – Wnuk – Audytor Wewnętrzny;
 • Mateusz Kozik - Radca Prawny, Dyrektor Biura Regulacji Wewnętrznych.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3