Kurs języka angielskiego dla pracowników administracyjnych

Rusza rekrutacja na kurs języka angielskiego dla pracowników administracyjnych


Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o uruchomieniu rekrutacji na kurs języka angielskiego. Celem kursu jest podniesienie kompetencji językowych w grupie kadry administracyjnej zajmującej się obsługą studentów i pracowników zagranicznych. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych mieszczących się w budynkach Uczelni, zlokalizowanych przy ul. 1 Maja i Bogucickiej, dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek) w godzinach 14:30 – 16:00, w okresie od października/listopada 2021 r. do czerwca 2022 r.

Kurs języka angielskiego organizowany jest w ramach modułu 6 projektu pn. Blisko-Międzynarodowo- Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzimy rekrutację do trzech grup. Liczba miejsc jest ograniczona i wynika z ustaleń przyjętych w projekcie

Rekrutacja potrwa do dnia 1 października 2021 r.

Zasady rekrutacji

  1. Udział w kursie języka angielskiego dla uczestników jest bezpłatny.
  2. Rekrutacja następuje na podstawie zgłoszeń dokonywanych w formie papierowej (zgłoszenia prosimy składać w pokoju nr 2/23, bud. R, ul. 1 Maja 50).
  3. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, stanowi załącznik do niniejszej informacji.
  4. Złożenie dokumentu zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w kursie. Decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w kursie podejmuje zespół projektowy wraz z Prorektorem ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej.
  5. Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie, we wtorki i czwartki, w godzinach 14:30 – 16:00.
  6. Czas trwania kursu 96 godzin dydaktycznych przez ok. 8 m-cy.
  7. Przed rozpoczęciem kursu zostanie przeprowadzony test określający poziom znajomości języka angielskiego. Według wyniku przeprowadzonego testu nastąpi przyporządkowanie do poszczególnych grup.
  8. Informację o decyzji, podjętej w trybie określonym w pkt. 4, pracownicy otrzymają w formie elektronicznej.

Wzór zgłoszeni znajdziesz tutaj