Przejdź do menu Przejdź do treści

Informacje o projekcie

PO WER 2014-2020 "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach"

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, w tym:

  • studentów w ramach nowo tworzonych kierunków studiów: stacjonarnych, prowadzonych w języku angielskim „E-comerce” oraz niestacjonarnych: „Rachunkowość i podatki” i „Bezpieczeństwo wewnętrzne”;
  • studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Logistyka inżynierska (Wydział Ekonomii), Logistyka (Wydział Zarządzania), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach ECDL (standard i advanced), udział w wykładach ekspertów zewnętrznych, udział w zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje komunikacyjno-analityczne oraz szkoleniach z języka branżowego, ponadto udział w dodatkowych zajęciach praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz w wizytach studyjnych i pracodawców;
  • studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: Logistyka inżynierska (WE), Logistyka (WZ), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość, poprzez udział w stażach u pracodawców;
  • nauczycieli akademickich Uniwersytetu poprzez udział w krajowych i zagranicznych stażach dydaktycznych;
  • kadry administracyjnej Uniwersytetu poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach podnoszących kompetencje miękkie i twarde, udział w studiach podyplomowych.
Źródło finansowaniaProgram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie:POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17
Data podpisania umowy o dofinansowanie:

 

23-03-2018

 

Okres realizacji: Okres realizacji od 01-10-2018 do 30-09-2022

Wartość projektu: 5 130 835,40 zł 

Wartość projektu po zmianie: 4 855 111,40 zł

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3