Kierownik Projektu

Małgorzata Majeranowska - Zastępca Kanclerza                                                                                                                   tel. +48 32257-7110

Agnieszka Jarek - Asystent Kierownika Projektu