Przejdź do menu Przejdź do treści

Kierownik Projektu

Na podstawie zarządzenia nr 132/20 z dnia 21 października 2020 r. powołano nowego kierownika projektu oraz Komitet Sterujący. Funkcję Kierownika Projektu powierzono Pani:
Małgorzacie Majeranowskiej - Zastępcy Kanclerza  

Do zadań Kierownika należy:

 • nadzór nad całością projektu, organizacja pracy zespołu,
 • współpraca z władzami Uczelni w zakresie realizacji projektu,
 • akceptacja dokumentacji,
 • osiągnięcie celów i wskaźników projektu,
 • wybór wykonawców, zawarcie umów, rozliczenie wykonawców,
 • wkład merytoryczny do wniosków o płatność,
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą (zwaną dalej IP),
 • promocja projektu,
 • podejmowanie decyzji w zakresie merytoryki projektu, dostaw, kosztów, zmian w projekcie,
 • nadzór nad pracą wszystkich pracowników,
 • nadzór nad sporządzaniem wniosków o płatność, formularzy PEFS, danych w zakresie personelu projektu.
Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3