Przejdź do menu Przejdź do treści

Komitet Sterujący

Zarządzeniem nr 132/20 z dnia 21 października 2020 r. powołany został Kierownik Projektu oraz Komitet Sterujący.

Skład Komitetu Sterującego:

  • prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji - Przewodniczący Komitetu Sterującego;
  • prof. dr hab. Maciej Nowak, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju;
  • Joanna Radziwołek – Kwestor;
  • Agata Furlepa-Głuchowska – Radca Prawny;
  • dr hab. Artur Walasik, prof. UE.

Do zadań Komitetu należy dbałość o prawidłową realizacją projektu, w szczególności:

  • nadzór nad prawidłową realizacją projektu w zakresie merytorycznym
  • i finansowym;
  • podejmowanie decyzji strategicznych w Projekcie, w tym wprowadzanie ewentualnych zmian w Projekcie;
  • nadzór nad monitoringiem i ewaluacją Projektu;
  • akceptowanie rocznych sprawozdań merytoryczno-finansowych Projektu.

Kierownik Projektu jest zobowiązany regularnie – przynajmniej raz w roku kalendarzowym przedstawiać Komitetowi raporty ze stanu realizacji Projektu, zawierające stan zaawansowania prac w stosunku do harmonogramu, osiągnięte wskaźniki realizacji Projektu, stopień realizacji budżetu a także wszystkie inne informacje mające wpływ na właściwą ocenę przebiegu Projektu.

 

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca