Komitet Sterujący

Zarządzeniem nr 60/18 w dniu 18 czerwca 2018 r. powołany został Kierownik Projektu oraz Komitet Sterujący.

Skład Komitetu Sterującego:

  • prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji - Przewodniczący Komitetu Sterującego;
  • prof. dr hab. Maciej Nowak, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju;
  • Joanna Radziwołek – Kwestor;
  • Agata Furlepa-Głuchowska – Radca Prawny;
  • dr hab. Artur Walasik, prof. UE.