Staże u Pracodawców

Studencie,

jeśli studiujesz na I roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku: Ekonomii, Logistyki (wydział Zarządzania oraz Ekonomii), Analityki gospodarczej albo Finansów i Rachunkowości, zapraszamy Cię w ramach projektu „Blisko – Międzynarodowo - Przez całe życie” do udziału w płatnym stażu.

Staż trwa 120 godzin (minimum 20 godzin tygodniowo), a stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2.220,00 zł brutto wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi.

W dniach 9 – 31 stycznia 2019 r. rusza nabór na staże dla studentów.

Ilości dostępnych miejsc dla poszczególnych kierunków:

 • Ekonomia – ok. 25

 • Logistyka (wydział Zarządzania) – ok. 25

 • Logistyka (wydział Ekonomii) – nabór od marca 2019r.

 • Analityka gospodarcza – ok. 10

 • Finanse i Rachunkowość – ok. 120

Jeśli chcesz się zgłosić to:

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy NASTĘPNY NABÓR PLANOWANY NA MARZEC 2019r.  (pamiętaj, że staż musi zakończyć się do końca września 2019 r.)

Student sam może znaleźć firmę, w której będzie odbywał staż lub może skorzystać z bazy firm (Kliknij tutaj).

UWAGA:

STAŻYSTA W UMOWIE O STAŻ OŚWIADCZA, ŻE:

- NIE POZOSTAJE Z PODMIOTEM PRZYJMUJĄCYM NA STAŻ W STOSUNKU PRACY ANI STOSUNKU WYNIKAJĄCYM Z UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ,

- NIE JEST WŁAŚCICIELEM PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO NA STAŻ ANI NIE ZASIADA W ORGANACH ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTEM PRZYJMUJĄCYM NA STAŻ,

 - NIE POZOSTAJE W ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM, W STOSUNKU POKREWIEŃSTWA LUB POWINOWACTWA DO DRUGIEGO STOPNIA Z WŁAŚCICIELEM PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO NA STAŻ, Z ŻADNĄ Z OSÓB ZASIADAJĄCYCH W ORGANACH ZARZĄDZAJĄCYCH PODMIOTEM PRZYJMUJĄCYM NA STAŻ ANI Z OPIEKUNEM STAŻYSTY WYZNACZONYM PRZEZ PODMIOT PRZYJMUJĄCY NA STAŻ.

2. Po wysłaniu formularza złóż do dnia 7 lutego 2019r. w Biurze Współpracy z Gospodarką i Absolwentami (Rektorat ul. 1 Maja 50, Katowice - pok. 1.16) następujące dokumenty:

3. Po złożeniu dokumentacji o wstępnym wyniku postępowania zostaniesz poinformowany mailowo.

4. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie dostarcz wszystkie dokumenty (dostępne poniżej) w terminie wskazanym w mailu.

 • Wypełniony PLAN STAŻU (plik do pobrania poniżej) z podpisem studenta, przedstawiciela firmy oraz kuratora kierunku

 • Wypełniony druk: DANE NIEZBĘDNE DO UBEZPIECZENIA

 • Wypełnione 4 egzemplarze UMOWY O STAŻ (oryginały) podpisane przez studenta
  i przedstawiciela firmy przyjmującej na staż

 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu NNW (kserokopia)

Dokumenty do pobrania (PLAN STAŻU) dla kierunku:

W przypadku braku dostarczenia dokumentów we wskazanym terminie Twój wniosek zostanie odrzucony.

Lista Kuratorów Kierunków:

 • Ekonomia – dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UE

 • Logistyka (wydział Zarządzania) – dr hab. Danuta Kisperska-Moroń, prof. UE

 • Logistyka (wydział Ekonomii) – dr hab. Janusz Figura, prof. UE

 • Analityka gospodarcza – dr hab. Wojciech Gamrot, prof. UE

 • Finanse i Rachunkowość – w zastępstwie: dr Krystyna Mitręga-Niestrój (Prodziekan ds. studentów II stopnia)

5. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego przez Komisję ds. staży zostanie przesłana drogą mailową decyzja o przyznaniu stażu.

Po otrzymaniu maila odbierz w siedzibie Biura Współpracy z Gospodarką i Absolwentami dwa egzemplarze podpisanej umowy o staż oraz wydrukuj listę obecności i rozpocznij staż.


Zasady odbywania staży studenckich

Załącznik

Krok po kroku po podpisaniu dokumentacji wstępnej:

Krok 1: Odbierz z Biura 2 egzemplarze podpisanej UMOWY O STAŻ (jeden egzemplarz dla studenta, drugi dla firmy) i wydrukuj LISTĘ OBECNOŚCI

Krok 2: Rozpocznij staż

Krok 3: Po zakończeniu stażu (do 14 dni) dostarcz do Biura:

 • Wypełnioną KARTĘ REALIZACJI STAŻU (plik do pobrania poniżej) podpisaną przez studenta, przedstawiciela firmy oraz kuratora kierunku

 • RAPORT KOŃCOWY (plik do pobrania poniżej) podpisany przez przedstawiciela firmy i studenta

 • OŚWIADCZENIE O ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE


Dokumenty do pobrania (KARTA REALIZACJI STAŻU) dla kierunku:

Dokumenty do pobrania (RAPORT KOŃCOWY) dla kierunku:

Krok 4: Podziel się z nami tym, co się z Tobą dzieje po ukończeniu studiów – zostanie wysłana ankieta dotycząca losów absolwentów biorących udział w stażach w ramach projektu.

Informacje dla pracodawców - formularz zgłoszeń do Bazy firm

Pracodawco,

w ramach projektu „Blisko – Międzynarodowo - Przez całe życie” zapraszamy do wzięcia udziału w płatnych stażach naszych studentów I roku studiów II stopnia na kierunku Ekonomii, Logistyki (wydział Zarządzania oraz Ekonomii), Analityki gospodarczej albo Finansów i Rachunkowość.

Staż trwa 120 godzin (minimum 20 godzin tygodniowo), a stażyście przysługuje stypendium w wysokości maksymalnej 2.220 zł brutto wraz z obciążeniami cywilnoprawnymi pokrywane z projektu.

Jeśli jesteś zainteresowany:

Krok 1: Wypełnij formularz na stronie z informacjami dotyczącymi branży, działu, możliwych terminach stażu, danych kontaktowych opiekuna stażysty.

Krok 2: Informacje te zostaną udostępnione studentom w zakładce BAZA FIRM

Krok 3: Czekaj na kontakt studenta zainteresowanego stażem

Krok 4: Ustal z zainteresowanym studentem termin stażu oraz zadanie stażowe (szczegółowe informacje o zadaniu stażowym dostępne u kuratora kierunku), przeczytaj udostępniony na stronie Zasady odbywania staży, a następnie podpisz:

 • PLAN STAŻU

 • 4 egzemplarze UMOWY O STAŻ

Krok 5: Stażysta dostarczy UMOWĘ O STAŻ do naszego Biura i po podpisaniu przekaże jeden egzemplarz do firmy

Krok 6: Po zakończeniu stażu podpisz:

 • KARTĘ REALIZACJI STAŻU

 • RAPORT KOŃCOWY

Krok 7: Podziel się z nami swoimi doświadczeniami związanymi ze stażystą na adres e-mail: bwgia.projekt@uekat.pl

Zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału w kolejnej edycji staży z projektu.