Warsztaty i szkolenia

Zajęcia warsztatowe kształtujące kompetencje komunikacyjne, analityczne, zawodowe oraz język branżowy

Informacje ogólne

W ramach Projektu będą organizowane:

 1. Szkolenia z języka angielskiego w biznesie (20 godzin dydaktycznych)
 2. Warsztaty komunikacyjno – analityczne (25 godzin dydaktycznych) 

w zakresie tematycznym:

 • odporność na stres (teorie powstawania stresu i jego skutki, metody minimalizowania stresu),
 • samoorganizacja i zarządzanie sobą w czasie (zasady skutecznego działania, priorytety, praktyczne sposoby sprawnego kierowania sobą, skuteczne i efektywne realizowanie zadań),
 • umiejętność pracy w grupie (skuteczna komunikacja, trudne sytuacje i emocje w zespole, konflikt, praca w grupie w sytuacji zmiany),
 • rozwiązywania problemów (definiowanie problemu, analiza przyczyn, ustalenie działań, komunikowanie rozwiązań),
 • elastyczne reagowanie na zmiany,
 • modele biznesowe (tworzenie modeli, innowacyjny sposób patrzenia na biznes, ścieżki rozwoju),
 • budowanie marki w Internecie (metody budowania marki, elementy składowe marki, narzędzia promocji, optymalizacja kosztów, efektywność działań),
 • pomysłowość i kreatywność (metody pobudzania i rozwijania kreatywnego myślenia, techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, rozwijanie procesów poznawczych).

Informacje dotyczą studentów I stopnia stacjonarnych z podziałem na kierunki:

 •  Ekonomia - III, IV, V, VI semestr
 •  Logistyka (wydział Zarządzania) - III, IV, V, VI semestr
 •  Logistyka (wydział Ekonomii) - IV, V, VI, VII semestr
 •  Analityka gospodarcza - III, IV, V, VI semestr
 •  Finanse i Rachunkowość - III, IV, V, VI semestr

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.ue.katowice.pl/studenci/twoja-kariera/aktualnosci/article/bezplatne-zajecia-warsztatowe-dla-studentow.html

_______________________________________________________________________________________

Certyfikowane szkolenia dla studentów

Informacje ogólne 

Zdobądź kompetencje komputerowe oraz Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL 

Certyfikat umiejętności komputerowych został nazwany „European Computer Driving Licence” ECDL (w tłumaczeniu: „Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy”), choć w Polsce używamy nazwy „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”. 

W ramach Projektu będą organizowane szkolenia z zakresu ECDL STANDARD:

 • Grafika menadżerska i prezentacyjna
 • IT Security
 • Zarządzanie projektami 

oraz ECDL ADVANCED:

 • Użytkowanie Baz Danych
 • Edycja Obrazów
 • Współpraca Online

Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji informatycznych. Student może zapisać się na dwa zakresy.
Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:

 • potwierdzenie posiadanych kompetencji,
 • wzrost pozycji na rynku pracy,
 • większa pewność utrzymania zatrudnienia,
 • wzrost mobilności,
 • wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Informacje dotyczą studentów I stopnia stacjonarnych z podziałem na kierunki:

 • Ekonomia - III, IV, V, VI semestr
 • Logistyka (wydział Zarządzania) - III, IV, V, VI semestr
 • Logistyka (wydział Ekonomii) - IV, V, VI, VII semestr
 • Analityka gospodarcza - III, IV, V, VI semestr
 • Finanse i Rachunkowość - III, IV, V, VI semestr

Harmonogram wsparcia: kwiecień 2019  (pobierz)

W ramach projektu można wybrać jedną z trzech ścieżek, tj.:

 • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 1 (S1 użytkowanie baz danych, S4 edycja obrazów, S7 współpraca online)*

 • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 2 (S2 grafika menadżerska i prezentacyjna, S3 IT Security, S5 zarządzanie projektami)*

 • Zaawansowane szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Advanced (A1 zaawansowane przetwarzanie tekstów, A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne, A3 zaawansowane użytkowanie baz danych, A4 zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna)*.

W ramach każdej ze ścieżek przewidziano 120 godzin szkoleniowych.

Planowany termin realizacji szkoleń: styczeń - kwiecień 2019 r.

* w przypadku zdania egzaminu