Warsztaty i szkolenia

Zajęcia warsztatowe kształtujące kompetencje komunikacyjne, analityczne, zawodowe oraz język branżowy

Informacje ogólne

W ramach Projektu będą organizowane:

 1. Szkolenia z języka angielskiego w biznesie (20 godzin dydaktycznych)
  KOLEJNA EDYCJA RUSZA 26.10.2020 zajęcia prowadzone on line!!!! ZAPISY
 2. Warsztaty komunikacyjno – analityczne (25 godzin dydaktycznych) 

w zakresie tematycznym:

 • odporność na stres (teorie powstawania stresu i jego skutki, metody minimalizowania stresu),
 • samoorganizacja i zarządzanie sobą w czasie (zasady skutecznego działania, priorytety, praktyczne sposoby sprawnego kierowania sobą, skuteczne i efektywne realizowanie zadań),
 • umiejętność pracy w grupie (skuteczna komunikacja, trudne sytuacje i emocje w zespole, konflikt, praca w grupie w sytuacji zmiany),
 • rozwiązywania problemów (definiowanie problemu, analiza przyczyn, ustalenie działań, komunikowanie rozwiązań),
 • elastyczne reagowanie na zmiany,
 • modele biznesowe (tworzenie modeli, innowacyjny sposób patrzenia na biznes, ścieżki rozwoju),
 • budowanie marki w Internecie (metody budowania marki, elementy składowe marki, narzędzia promocji, optymalizacja kosztów, efektywność działań),
 • pomysłowość i kreatywność (metody pobudzania i rozwijania kreatywnego myślenia, techniki kreatywnego rozwiązywania problemów, rozwijanie procesów poznawczych).

Informacje dotyczą studentów I stopnia stacjonarnych z podziałem na kierunki:

Ekonomia - III, IV, V, VI semestr

Logistyka w biznesie  - III, IV, V, VI semestr

Logistyka - III, IV, V, VI semestr

Analityka gospodarcza - III, IV, V, VI semestr

Finanse i Rachunkowość - III, IV, V, VI semestr

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.ue.katowice.pl/studenci/aktualnosci/article/zajecia-warsztatowe-ksztaltujace-kompetencje-komunikacyjne-analityczne-zawodowe-oraz-jezyk-branzow.html

_______________________________________________________________________________________

Certyfikowane szkolenia dla studentów w ramach projektu Power-Kompetencje

 

Rusza rekrutacja na szkolenia podnoszące kwalifikacje komputerowe dla studentów wybranych kierunków. Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 stycznia 2021 roku, do godz. 13:00.

Zapraszamy studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Logistyka (Wydział Ekonomii), Logistyka (Wydział Zarządzania), Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość do udziału w certyfikowanych szkoleniach podnoszących kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym i certyfikatem ECDL*.

W ramach projektu można wybrać jedną z trzech ścieżek, tj.:

 • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 1 (S1 użytkowanie baz danych, S4 edycja obrazów, S7 współpraca online)*
 • Szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Profile – Pakiet 2 (S2 grafika menadżerska i prezentacyjna, S3 IT Security, S5 zarządzanie projektami)*.
 • Zaawansowane szkolenie podnoszące kwalifikacje komputerowe zakończone egzaminem zewnętrznym oraz certyfikatem ECDL Advanced (A1 zaawansowane przetwarzanie tekstów, A2 zaawansowane arkusze kalkulacyjne, A3 zaawansowane użytkowanie baz danych, A4 zaawansowana grafika menadżerska i prezentacyjna)*.

W ramach każdej ze ścieżek przewidziano 120 godzin szkoleniowych.

Szkolenia będą realizowane zdalnie we wtorki zgodnie z planem zajęć studentów.

Planowany termin realizacji szkoleń: styczeń – maj 2021 r.

Liczba miejsc ograniczona (obowiązują zapisy). Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach proszone są o zapoznanie się z wymaganymi dokumentami na stronie projektu.

Termin zgłoszeń: 18 stycznia 2021 roku, do godz. 13:00

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy wydrukować poniższe dokumenty, podpisać i przesłać pocztą na adres biura (Biuro Organizacyjno-Kancelaryjne, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 1 Maja 50, 40-287 Katowice z dopiskiem "staż") lub dostarczyć do siedziby Biura Budynek "N" Katowice, ul. Adamskiego 7, pokój 218 piętro II (po ustaniu sytuacji epidemiologicznej) następujące dokumenty: 

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu rekrutacji.

Szkolenia realizowane w ramach projektu "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach". Projekt "Blisko - Międzynarodowo - Przez całe życie. Kompleksowy program zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

* w przypadku zdania egzaminu