CEEPUS "Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management"

Projekt zakłada współpracę wielu uczelni w obszarze szeroko pojętej informatyki i komunikacji. Działania w projekcie skupiają się głównie na realizowaniu mobilności zarówno wśród studentów, jak i pracowników. Zrealizowano szereg wydarzeń dydaktycznych (tygodnie międzynarodowe, szkoły letnie) oraz indywidualnych pobytów. Zamierzeniem projektu jest stworzenie wspólnego programu studiów.

Instytucja koordynująca: Technical University of Sofia (Bułgaria)
Partnerzy projektu:

University of Economics in Katowice (Polska), University Aleksander Moisiu Durres (Albania), EPOKA University (Albania), Vienna Unversity of Technology (Austria),

Graz University of Technology (Austria), University of Sarajevo (Bośnia i Hercegowina),  University of Bihac (Bośnia i Hercegowina),University of East Sarajevo (Bośnia i Hercegowina ), Bulgarian Academy of Sciences (Bułgaria), Palacky University (Czechy), University of Slavonski Brod(Chorwacja ), Polytechnic of Rijeka (Chorwacja), Slovak University of Technology in Bratislava (Słowacja), Business and Technology College (Kosowo), University of Maribor (Chorwacja), University of Pecs (Węgry), University of Pannonia (Węgry), Technical University of Moldova (Mołdawia), SS. Ciryl and Methodius University in Skopje (Macedonia), State Universit of Tetova (Macedonia), University Mother Teresa (Macedonia Północna), Silesian University of Technology (Polska), University of Bucharest (Rumunia), University of Brasov (Rumunia), University of Novi Sad (Serbia), University of Nis (Serbia), University of Kragujevac (Serbia), University of Ljubljana (Słoweni

 

 

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
01.10.2020 r. -30.09.2021 r. 25 000,00 EUR Prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska, Kolegium Informatyki i Komunikacji Biuro Współpracy Międzynarodowej
Źródło finansowania Program CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies)
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: CIII-BG-1103-05-2021
Data podpisania umowy o dofinansowanie:
Powrót do listy