NCN "Motywy tworzenia diad i sieci międzyorganizacyjnych w sektorze sztuk performatywnych"

Badania zaplanowane w proponowanym projekcie odnoszą się do identyfikacji motywów współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze sztuk performatywnych na przykładzie teatrów oraz festiwali teatralnych.

Badania zaplanowane w proponowanym projekcie odnoszą się do identyfikacji motywów współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze sztuk performatywnych na przykładzie teatrów oraz festiwali teatralnych.

Okres realizacji Wartość projektu Kierownik Projektu Jednostka prowadząca
06.02.2018 r. - 05.02.2021 r. (przedłużony o dwa lata, tj. do 05.02.2023 r.) 135 288,00 PLN mgr Dagmara Magdalena Wójcik, Kolegium Zarządzania Biuro Badań i Projektów Naukowych
Źródło finansowania PRELUDIUM; edycja 13
Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: 2017/25/N/HS4/00828
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 06-02-2018
Powrót do listy