Komitet sterujący

W związku z realizacją Projektu, powołany został Komitet Sterujący w składzie:

  1. dr hab. Robert Wolny, prof. UE, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem - Przewodniczący Komitetu Sterującego;
  2. prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej;
  3. Joanna Radziwołek, Kwestor;
  4. Małgorzata Majeranowska, Zastępca Kanclerza;
  5. Agata Furlepa-Głuchowska, Radca Prawny.