Aktualności

Szanowni Państwo, W związku z koniecznością odbycia obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prosimy studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych, 1 roku I i II stopnia (przy czym ze szkolenia zwolnieni są... [Więcej]
W piątek 09.12.2022 r. odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Filia w Rybniku. Wyniki ukształtowały się następująco: Do głosowania przystąpiło 73 studentów. Na podstawie powyższych... [Więcej]
Szanowni Państwo, Drodzy Studenci, mając na uwadze troskę o jakość kształcenia na Uniwersytecie, ale także wsłuchując się w potrzeby zgłaszane przez studentów naszej Alma Mater, pragnę poinformować, że w porozumieniu z Parlamentem Studenckim UE... [Więcej]
Weź udział w badaniu opinii studentów, doktorantów i uczestników innych form kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023. Studenci kierunku studiów I i II stopnia, którzy osiągną najwyższy wskaźnik odpowiedzi otrzymają dzień... [Więcej]
Jak szanować i być szanowanym - zobacz szczegóły [Więcej]
Zajęcia Wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Bushido na ul. Floriańskiej 1. [Więcej]
Wszelkie formalności związane z parkingiem należy załatwiać w Rybnickich Służbach Komunalnych na ul. Rzecznej 8. Opłata za parking: 2,50 zł za godzinę, pierwsze 90 minut jest bezpłatne. Parking jest płatny od poniedziałku do piątku w godz.... [Więcej]
Szczegóły znajdują się tutaj [Więcej]
Zalecana objętość pracy licencjackiej wynosi około 60 stron, magisterskiej około 80 stron.  Układ pracy: ·        karta tytułowa wg wzoru, ·        oświadczenie studenta o samodzielnym przygotowaniu pracy wg wzoru, ·        spis treści, ·       ... [Więcej]