Aktualności

Tryby poprawkowe - harmonogram

06.09.2021 godz. 17:00 Sprawozdawczość finansowa dr K. Olejko 11.09.2021 godz. 10:00 Zarządzanie organizacjami dr hab. M. Król (platforma Moodle - konieczny wcześniejszy kontakt mailowy w celu uzyskania dostępu do platformy) 06.09.2021 godz.... [Więcej]


Tryb poprawkowy - Sprawozdawczość i analiza finansowa u dr K. Olejko

06.09.2021 o godz. 17.00 odbędzie się tryb poprawkowy ze Sprawozdawczości i analizy finansowej u dr K. Olejko (online) dla studentów ze studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. [Więcej]


II termin egzaminu z Finansów dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 5 lipca 2021 roku o godzinie 9:00

II termin egzaminu z Finansów  dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 5 lipca 2021 roku o godzinie 9:00 za pośrednictwem platformy Classroom.  [Więcej]


II terminu egzaminu z Finansów międzynarodowych dla studiów niestacjonarnych

Egzamin odbędzie się 03.07.2021 godz. 10.00 poprzez classroom [Więcej]


Informacje dotyczące praktyk studenckich

Od 28 maja br. obowiązuje nowa procedura praktyk. [Więcej]


Wymagania stawiane pracom dyplomowym na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zalecana objętość pracy licencjackiej wynosi około 60 stron, magisterskiej około 80 stron.  Układ pracy: ·        karta tytułowa wg wzoru, ·        oświadczenie studenta o... [Więcej]