Aktualności

4 czerwca dniem rektorskim

W związku z przypadającym na 3 czerwca Świętem Bożego Ciała, ustanowiony został dzień rektorski [Więcej]


Legitymacje studenckie przedłużone

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności... [Więcej]


Zakończenie sesji

Szanowni Państwo, kończymy zimową sesję poprawkową. Studenci, którzy uzyskali pozytywne oceny z wszystkich przedmiotów mają zaliczony semestr. Uprzejmie prosimy Państwa o sprawdzenie w Wirtualnej Uczelni, czy są wpisane wszystkie oceny (jeżeli coś... [Więcej]


10th IntWeek "Internet Communication Management" [online]

Zapraszamy do rejestracji na przedmioty Swobodnego Wyboru w języku angielskim [Więcej]


Informacje dotyczące praktyk studenckich

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych na kierunku Finanse i Rachunkowość w Rybniku  [Więcej]


Kody do classroomu na zajęcia lektoratów

dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych [Więcej]


Obsługa studentów przez dziekanat

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że obsługa Studentów odbywa się nadal w sposób zdalny. W przypadku konieczności odbioru pilnych dokumentów (w tym dyplomów ukończenia studiów) prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty w dziekanacie. Prosimy... [Więcej]