Zajęcia Wychowania fizycznego


Zajęcia Wychowania fizycznego będą się odbywały na sali gimnastycznej Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Bushido na ul. Floriańskiej 1.