„Nowe kwalifikacje” i „Certyfikat dla Ciebie”


W minionym roku nasi studenci i partnerzy  skorzystali z wyjątkowej oferty udziału w  projektach unijnych  „Nowe kwalifikacje” i  „Certyfikat dla Ciebie” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Studenci naszej Filii, pełnoletni uczniowie szkół partnerskich oraz partnerzy biznesowi zostali zaproszeni do udziału w projektach realizowanych przez LanguageCert, jednostkę  PeopleCert-  jednego z wiodących instytutów egzaminacyjnych na globalnym rynku, który umożliwia dostęp do uznanych narzędzi oceny kompetencji zawodowych w biznesie, IT i językach obcych.

Udział w projektach umożliwił doskonalenie znajomości języka angielskiego w formie online poprzez bezpłatny dostęp do platformy e-learningowej (www.lerni.us), a następnie przystąpienie do bezpłatnego egzaminu i uzyskanie międzynarodowego Certyfikatu językowego enPro z języka angielskiego na poziomie A1-C2. Certyfikat ten, uznawany na całym świecie, stanowi formalne potwierdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

W Filii przeprowadziliśmy z sukcesem kilka sesji egzaminacyjnych z udziałem studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, uczniów szkół partnerskich, jak również przedstawicieli przedsiębiorstw naszego regionu. 

W sytuacji zagrożenia pandemicznego przeprowadzanie egzaminów w formie stacjonarnej stało się niemożliwe, wobec czego osoby, które zgłosiły akces do projektu, zostały zaproszone do udziału w sesjach egzaminacyjnych online w kolejnych miesiącach.

Z satysfakcją odnotowaliśmy fakt tak licznego udziału w projekcie i uzyskania certyfikatu, który można uznać za istotny krok w kierunku wyróżnienia swojego CV na rynku pracy. Poprzez przystąpienie do projektu nasi studenci i partnerzy zyskali ważne narzędzie kreowania swojego profesjonalnego wizerunku.

Serdecznie gratulujemy!