Raporty spółek giełdowych - jak je czytać

Wykład dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim

8 lutego 2022 r. dr Katarzyna Olejko - pracownik Filii w Rybniku - poprowadziła wykład dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim "Raporty spółek giełdowych - jak je czytać".

W trakcie wykładu przedstawiła uczniom  podstawowe zagadnienia dotyczące procesu sprawozdawczego. Uczniowie uzyskali odpowiedź na pytanie jak i dlaczego przygotowywane są raporty okresowe i bieżące,  kto jest ich adresatem i czego może się dowiedzieć czytając dokumenty publikowane na stronie internetowej spółki. Wykład został przeprowadzony w ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ze szkołami średnimi naszego regionu.