Spotkanie z praktykiem

29.04.2022 r. w auli rybnickiej Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Pan Arkadiusz Kopiec - Szef komórki kontroli wewnętrznej w naszej partnerskiej Spółce, poprowadził wykład nt. "Praktyczne zasady tworzenia i wykorzystania regulacji regulaminu kontroli wewnętrznej".  Wykład zorganizowany został w ramach współpracy Filii UE Katowice z Jastrzębską Spółką Węglową S.A., będącą jej strategicznym Partnerem.  Pan Arkadiusz Kopiec, zaprezentował studentom III roku kierunku Finanse i rachunkowość podstawowe zasady organizacji systemu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie oraz metody pracy kontrolera wewnętrznego. Zaprezentowane przez prowadzącego praktyczne aspekty kontroli wewnętrznej spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów. Wyrazili oni chęć udziału w kolejnych spotkaniach z praktykami, które istotnie wzbogacają ich wiedzę

 

   .