Wykład prof. dra Jürgena Gemeinhardta w rybnickiej filii UE Katowice

11 marca 2022 r. w rybnickiej filii UE gościł gościł prof. dr Jürgen Gemeinhardt z Hochschule Schmalkalden - Republika Federalna Niemiec. Profesor Gemeinhardt przebywał w ostatnich dniach w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na zaproszenie mgra Wojciecha Kaczmarczyka z Katedry Matematyki Stosowanej. Pobyt został zorganizowany w ramach programu Erasmus+ na podstawie porozumienia zawartego między naszymi uczelniami. Profesor Gemeinhardt przez wiele lat był dziekanem Wydziału Ekonomii w Hochschule Schmalkalden. Głównymi obszarami jego aktywności naukowo – dydaktycznej są: rachunkowość, podatki, audyt i finanse przedsiębiorstw.

Na zaproszenie Prodziekana - Dyrektora Filii w Rybniku dra inż. Tomasza Zielińskiego oraz Opiekuna Koła Naukowego „Synergia” mgr Marty Martyniak w ramach zajęć on-line prowadzonych przez Panią dr Ewę Wójcik Pan Profesor wygłosił dla studentów wykład „Business Valuation”, traktujący o różnych aspektach wyceny przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wizyta w rybnickim kampusie akademickim była nadto okazją do wymiany doświadczeń w zakresie wymiany studentów między naszymi uczelniami. Wcześniej, w październiku 2021 roku, nasi pracownicy (dr Jolanta Pasionek, mgr Marta Martyniak i mgr Wojciech Kaczmarczyk) gościli na Hochschule Schmalkalden, gdzie zwiedzili nowoczesny kampus i uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez  prof. Gemeinhardta poświęconym praktycznym aspektom rachunkowości.