Życzenia Pani Minister dla nowego wydziału

W poniedziałek 29 czerwca 2015 r. w Auli Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbyło się spotkanie z Panią Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Leną Kolarską-Bobińską.


Podczas spotkania z udziałem Rektorów Uczelni i Przedstawicieli środowiska akademickiego poruszana była problematyka przyszłości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego, w tym programu umiędzynaradawiania i finansowania infrastruktury.

Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Kolarska-Bobińska w czasie swojej wizyty przekazała również życzenia wielu sukcesów dla nowego wydziału w Rybniku.