Basen

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach dysponuje krytą pływalnią znajdującą się na parterze budynku C. Basen posiada 5 oddzielnych torów pływackich, jego długość wynosi 25 m, natomiast głębokość waha się od 1,15m do 1,75m. 

Studenci korzystają z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego, a także samodzielnie w wyznaczonych przez uczelnię godzinach popołudniowych. Na basenie odbywają się również treningi członków sekcji Akademickiego Związku Sportowego.

Godziny zajęć programowych oraz fakultatywnych ustalane są przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

Kryta Pływalnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ul. Bogucicka 3a, budynek C, parter 
40-226 Katowice