Budynki

Zarówno w Katowicach, jak i w Rybniku nasza Uczelnia stwarza doskonałe warunki do studiowania.

Wszystkie budynki wyposażone są w duże, nowoczesne aulesale wykładowe i sale do ćwiczeńpracownie komputerowe i sale do nauki własnej. W skład kampusu wchodzą także: akademikistołówkabasensale gimnastyczne i siłownia.

Dodatkowo, nowo otwarte Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych już czeka na studentów, którzy mogą także korzystać z zasobów Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

W budynkach Uniwersytetu mieszczą się 174 sale dydaktyczne, w tym multimedialne i nowoczesne sale komputerowe oraz do pracy własnej. Uczelnia dysponuje 6 aulami , z których większość wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt audiowizualny. Największa – Aula Maior – mieści 400 osób. Uczelnia posiada także budynki w pełni przystosowane do kształcenia młodzieży niepełnosprawnej ruchowo. Nasi studenci mają możliwość korzystania z krytego basenu, 2 sal gimnastycznych oraz siłowni.