harmonogramy

lpkierunek studiówedycjaharmonogramkolegiumUwagi/zmiany
1Akademia menedżera2019/2020harmonogramEkonomii2019-11-22
2Audyt i kontrola wewnętrzna 
w biznesie i administracji publicznej
2019/2020

harmonogram grupa 1

harmonogram grupa 2

harmonogram grupa 3

Ekonomii

2020-02-04 gr 1

2020-02-17 gr 2

2020-01-27 gr3

3Business English2019/2020harmonogramInformatyki i Komunikacji2019-11-07
4Business Intelligence w dużych zbiorach danych (Big Data)2019/2020

harmonogram gr 1

harmonogram gr 2

Informatyki Komunikacji

2020-01-27  gr 1
2020-02-03  gr 2

5Controlling2019/2020harmonogramFinansówuwaga - 23.11 - 
zmiana sali na 3/16@
6HR Business Partner2019/2020harmonogramZarządzania2020-01-17
7Marketing i public relations2019/2020

harmonogram gr 1

harmonogram gr 2

Ekonomii

2019-11-14

2020-01-08 gr 2

8Menedżer ds. kluczowych 
klientów i dyrektor sprzedaży
2019/2020harmonogramInformatyki i Komunikacji2019-11-07
9Menedżer ds. zakupów2019/2020

harmonogram gr A

harmonogram gr B

Zarządzania2019-11-05
10

Menedżer e-commerce i social media

2019/20120harmonogram sem 1
harmonogram sem 2 
Ekonomii2019-11-19 sem 1
2020-02-12 sem 2
11Menedżer kultury2019/20120harmonogram zima 
harmonogram lato 
Ekonomii2019-11-18 zima
2020-01-30 lato
12Menadżer w branży górniczej2018/2019harmonogram sem 2Finansów
13Międzynarodowe standardy rachunkowości2019/2020

harmonogram zima

harmonogram lato

Finansów2020-01-30 zima 
2020-01-30 lato
14Międzynarodowe studia 
menedżersko-finansowe
2019/2020harmonogramFinansów2019-11-22
15Psychologia menedżerska2019/2020harmonogramEkonomii
16Rachunkowość

2018/2019

2019/2020

2019/2020

harmonogram gr 132

harmonogram gr 133

harmonogram gr 134

Finansów

2020-02-07 gr 132

2019-12-19 gr 133

2019-12-19 gr 134

17Rachunkowość - ścieżka ACCA

2018/2019

2019/2020

2019/2020

 

trzysemestralne sem 3

dwusemestralne sem 1
dwusemestralne sem 2

trzysemestralne sem 1
trzysemestralne sem 2

2020-02-18 wykaz egzaminów wszystkie grupy

Finansów

 

2019-12-12 trzysemestralne sem 3

2020-02-04 dwusemestralne sem 2


2020-01-21 trzysemestralne sem 1
2020-02-04 trzysemestralne sem 2

 

 

18Rachunkowość finansowa 
z warsztatami komputerowymi
2019/2020

harmonogram gr 31 sem 1

harmonogram gr 31 sem 2

Finansów

 

2020-02-04 sem 2

19Rachunkowość i sprawozdawczość 
w sektorze finansów publicznych
2019/2020

harmonogram gr 1 

harmonogram gr 2

Finansów

2020-01-21 gr 1

2020-01-21 gr 2

20Rzeczoznawca majątkowy2019/2020

harmonogram sem1

harmonogram sem2

Finansów

2020-01-17

2020-01-31

21Trener, coach i menedżer 
ds. szkoleń

2019/2020

harmonogram 

Zarządzania2020-02-12
22Zamówienia publiczne2019/2020harmonogramFinansów2019-11-22
23Zarządzanie i marketing 
w biznesie
2019/2020harmonogramZarządzania2020-02-13
24Zarządzanie nieruchomościami2019/2020

harmonogram sem1

harmonogram sem2

Finansów

2020-01-17

2020-01-31

25Zarządzanie projektami 
w branży motoryzacyjnej
2019/2020

harmonogram gr 1

harmonogram gr 2

Ekonomii

2020-01-28 (gr1)

2020-01-28 (gr2)

26Zarządzanie projektem2019/2020

harmonogram gr 1

harmonogram gr 2

Zarządzania2019-11-05
27Zarządzanie w ochronie 
zdrowia
2019/2020harmonogramEkonomii2019-11-18