Członkowie Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Organ ten tworzą znamienici przedstawiciele biznesu i administracji publicznej. Będą doradzać Rektorowi i Senatowi w kształtowaniu strategicznych kierunków rozwoju uczelni. Przede wszystkim skupią się na zagadnieniach nowoczesnego kształcenia uniwersyteckiego w zakresie szeroko rozumianych nauk ekonomicznych oraz na inspirowaniu i kreowaniu nowych projektów badawczych niezbędnych dla praktyki gospodarczej.

Członkowie Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kadencję 2016-2020:

 1. Piotr Juda
  Prezes Toyota Bank, Przewodniczący Rady Związków Banków Polskich
 2. dr Marcin Krupa
  Prezydent Miasta Katowice
 3. Piotr Kuczera
  Prezydent Miasta Rybnika
 4. Małgorzata Mańka-Szulik
  Prezydent Zabrza, Przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
 5. Tomasz Rogala
  Prezes Polskiej Grupy Górniczej
 6. Joanna Wnuk-Nazarowa
  Dyrektor Naczelny i Programowy Narodowej Orkiestry Polskiego Radia
 7. Piotr Wojaczek
  Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 8. Robert Zapiór
  Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
 9. Andrzej Żylak
  Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego
 10. dr hab. Andrzej Barteczek, prof. UE
  Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 11. Marek Adamczyk
  Przewodniczący Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w kadencji 2015/2016.