Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. zw. dr hab. Alojzy Paweł Melich

ur. 7.06.1918, Gliwice; zm. 21.04.2006, Katowice; studia: Wyższe Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach (WSNSG Katowice) 1937–1945, 1946/1947; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie (WSE Kraków) – mgr 1950; stopnie i tytuły naukowe: dr – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach (WSE Katowice) 1960, dr hab. – Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Sopocie (WSE Sopot) 1964, profesor nadzwyczajny – 1968, profesor zwyczajny – 1972; dyscyplina naukowa: ekonomia, finanse; zatrudnienie WSE/AE: 1950–2006; funkcje: zastępca profesora – Katedra Ekonomiki Przemysłu (Wydział Przemysłu) 1950–1964, prodziekan – Wydział Przemysłu 1954–1962, dyrektor – Instytut Ekonomii Politycznej (Wydział Przemysłu) 1969–1988, rektor WSE/AE Katowice 1965–1975; inne miejsca pracy: Śląskie Kopalnie i Cynkownie w Katowicach – praktykant w Biurze Ekonomiczno-Prawnym 1938–1939, Schlesische Handelskreditanstalt (Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach) – urzędnik bankowy, księgowy 1940–1942, Firma Danalies & Co. Hurtownia Tekstylia – główny księgowy 1942–1945, Centralny Zarząd Przemysłu Metali Nieżelaznych – kierownik Sekcji Upaństwowienia Przemysłu 1945–1950; publikacje: ogółem – 350, autorskie zwarte – 37, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 150; ważniejsze publikacje: „System płac w kapitalizmie”, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966; „Rachunek ekonomiczny w socjalizmie. Podstawy teorii racjonalnego gospodarowania”, Warszawa, PWE, 1971; „Społeczna funkcja płac”, Warszawa, PWN, 1971; „Problemy podziału dochodów na przykładzie RFN”, Warszawa, PWN, 1978; „Organizacja i technika płac w przedsiębiorstwie”, Warszawa, PWE, 1987; liczba wypromowanych doktorów: 15; liczba wypromowanych magistrów: 700; odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1954), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1967), Medal „Zasłużony Nauczyciel PRL” (1971), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1972), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1973), Order Sztandaru Pracy I klasy (1975), Medal Rodła (1985), Medal im. Wacława Szuberta (2005); wyróżnienia i nagrody: Doktor Honoris Causa Uniwersytetu im. Marcina Lutra w Halle-Wittenberdze (Niemcy) – Martin- -Luther-Universität Halle-Wittenberg (1971); przynależność do: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) – członek Zarządu 1958–1960, sekretarz Zarządu 1960–1964, wiceprezes 1961–1975, członek Zarządu 1975–1980, Polska Akademia Nauk (PAN) – członek korespondent – od 1971, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – zastępca przewodniczącego 1971–1980, PAN – członek Prezydium 1975–1985, PAN Oddział w Katowicach – przewodniczący 1975–1980, Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN – przewodniczący 1974–1983, Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Walentego Roździeńskiego w Katowicach (GTPN Katowice) – wiceprzewodniczący 1975–1985; inne: poseł VI–VIII kadencji Sejmu PRL 1972–1985, zastępca przewodniczącego Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów 1972–1985, wicedyrektor Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach (ŚIN Katowice) 1960–1963, redaktor naczelny „Encyklopedii Górnośląskiej” przygotowywanej przez ŚIN 1983–1990.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca