Przejdź do menu Przejdź do treści

Prof. dr hab. Florian Jan Kuźnik

ur. 23.03.1950, Syrynia; studia: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Katowicach (WSE Katowice) – mgr 1972, Podyplomowe Studium Urbanistyki – Politechnika Warszawska 1975; stopnie i tytuły naukowe:dr – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (AE Katowice) 1977, dr hab. – AE Katowice 1988; dyscyplina naukowa: gospodarka miejska i regionalna; zatrudnienie w WSE/AE/UE: od 1973; stanowiska: asystent – Instytut Ekonomii Politycznej (Wydział Przemysłu) 1973–1978, adiunkt – Instytut Planowania i Finansowania Gospodarki Narodowej (Wydział Przemysłu) 1978–1989, docent – Katedra Polityki Gospodarczej i Systemów Planowania (Wydział Przemysłu) 1989–1990, profesor nadzwyczajny – tamże 1990–1992, profesor nadzwyczajny – Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych (Wydział Ekonomii) od 1992; funkcje: prorektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą 1993–1996, prorektor ds. nauki 1996–1999, dziekan – Wydział Ekonomii 1999–2002, rektor – AE Katowice 2002–2008, kierownik – Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych (Wydział Ekonomii) od 2008; publikacje: ogółem – 80, autorskie zwarte – 2, współautorskie zwarte i redakcje naukowe – 8; ważniejsze publikacje: „Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na gospodarkę lokalną i regionalną”, Pod red. F. Kuźnika. Katowice, AE, 2003; „Stare i nowe koncepcje zarządzania publicznego w strukturach samorządu terytorialnego”, W: „Z teorii i praktyki zarządzania publicznego”, Pod red. B. Kożuch, T. Markowskiego. Białystok, Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2005, s. 68–79; “Learning regions in theory and in regional development policy”, W: “Learning regions in theory and practice” [współaut.: A. Klasik]. Red. J. Kern, J. Malinovsky, J. Suchacek. Ostrava, Vysoka škola banska – Technicka univerzita Ostrava, 2007, s. 57–77; “Foresight regionalny. Scenariusze protechnologicznego rozwoju województwa śląskiego”, [współaut.: A. Klasik, J. Biniecki, B. Szczupak]. W: „Uzemi, znalosti a rozvoj na počatku 21. Stoletni”, Red. J. Malinovsky, J. Suchacek, K. Rozehnal. Ostrava, Vysoka škola banska – Technicka univerzita Ostrava, 2007, s. 63–78; „Foresight regionalny. Scenariusze protechnologicznego rozwoju województwa śląskiego”, [współaut.: A. Klasik, J. Biniecki, B. Szczupak, M. Baron, A. Ochojski]. W: „Foresight regionalny i technologiczny – pierwsze doświadczenia polskich regionów”, Pod red. A. Klasika, T. Markowskiego. Warszawa, KPZK PAN, 2010 (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, T. 127), s. 52–104; „Polityka rozwoju i zarządzanie usługami publicznymi w strukturach samorządowych”. Warszawa, KPZK PAN, 2012 (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, T. 143); liczba wypromowanych doktorów: 5; liczba wypromowanych magistrów: 200; wyróżnienia i nagrody: Złoty Medal Uniwersytetu w Opawie (2006), Śląska Nagroda Jakości (2006), Platynowy Laur Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach (2007), Złota Odznaka Honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (2008); przynależność do: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (PAN) – członek 2002–nadal, Rada Naukowa ISC Paris School of Management – członek 2003–nadal, Kapituła Nagrody „Lux ex Silesia” – członek, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – członek Rady Programowej 2010–nadal; inne: Kolegium Najwyższej Izby Kontroli – członek 2007–2009, 2011–nadal, Think Silesia – członek „think-tanku” 2010–nadal, Komitet Sterujący ds. Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego – członek 2009–2010, Zespół Realizacyjny Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju – członek 2008–nadal, Komitet Sterujący ds. Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Śląskim – członek 2008, Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji w Województwie Śląskim – członek 2003–2008.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3
logotyp acca