Statut

24 czerwca 2021 r. Senat Uczelni na mocy Uchwały nr 120/2020/2021 przyjął nowy Statut Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Statut będzie obowiązywał od 1 września 2021 r. 

Statut obowiązujący od 1 września 2021 r.

Uchwała Senatu z dn. 24 czerwca 2021 r.

Statut z dn. 24 czerwca 2021 r.