Władze Uczelni

JM Rektor

prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak


Maciej Nowak

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Kadry Akademickiej

prof. dr hab. Maciej Nowak


Prorektor ds. Edukacji i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Sławomir Smyczek


Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem

dr hab. Robert Wolny, prof. UE