Prof. dr hab. Sławomir Smyczek

Biogram 

Urodził się w Bielsku-Białej. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im Karola Adamieckiego w Katowicach i jej pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym od 1996 roku w Katedrze Badań Konsumpcji. W 2000 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2008 roku doktora habilitowanego. Jego praca habilitacyjna pt. "Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych" została wyróżniona w 2010 roku nagrodą Prezesa Rady Ministrów. W 2014 roku otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W kadencji 2005-2008 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania, z kolei w latach 2013-2016 Prorektora ds. Internacjonalizacji i Marketingu, a obecnie jest Prorektorem ds. Edukacji i Internacjonalizacji.

Pracował w Banku Śląskim SA, był członkiem rad nadzorczych firm działających w przemyśle ciężkim, a także ekspertem z dziedziny marketingu dla małych średnich przedsiębiorstw.

Jest prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia uczelni ekonomicznych DUKENET oraz ambasadorem na Polskę azjatyckiego stowarzyszenia marketingowego MAGScholar. Ponadto jest członkiem komisji rewizyjnej Polskiego Naukowego Stowarzyszenia Marketingu. Prowadzi wykłady w wielu ośrodkach akademickich w kraju i za granicą. Jest koordynatorem i wykonawcą wielu projektów naukowych i dydaktycznych krajowych oraz międzynarodowych.

Naukowo zajmuje się obecnie przede wszystkim zagadnieniami zachowań konsumentów, finansów behawioralnych oraz ochrona interesów rynkowych konsumentów. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych i podręczników akademickich z zakresu marketingu, w tym marketingu międzynarodowego i partnerskiego, a także zachowań rynkowych konsumentów i konsumpcji. W wolnych chwilach zajmuje się projektowaniem ogrodów.