Władze Kolegium Zarządzania

Przewodniczący Kolegium Zarządzania

prof. dr hab. Wojciech Dyduch