Przewodnicząca Rady Uczelni

Jolanta Jaworska - dyrektor Government & Regulatory Affairs IBM Polska, Kraje Bałtyckie, Ukraina; University Relations Leader, IBM Polska; wiceprezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce; wiceprezes Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, ABSL Polska.

Odpowiada za współpracę administracją publiczną, głównie w zakresie mającym wpływ na rozwój innowacyjnych projektów min. w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, sztucznej inteligencji, cyfrowych kompetencji oraz projektów inwestycyjnych w sektorze innowacyjnych usług. Jest koordynatorką i współtwórcą wielu programów współpracy między biznesem a środowiskiem akademickim i nauki podnoszącym jakość edukacji oraz kwalifikacje absolwentów, jak wirtualne praktyki MC2, Corporate Readiness Program czy Cybersecurity + dla polskich weteranów.

Przez wiele lat odpowiedzialna za kreowanie polityki zatrudnienia na stanowiskach dyrektora HR w międzynarodowych korporacjach Siemens i IBM Polska oraz zarządzania operacjami w Delta Air Lines, Inc. Jest autorką wielu innowacyjnych projektów CorporateSocialResponsibility i zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, jak – Smarter Cities Challenge, Executive Service Corps czy telepraca.  ekspert w dziedzinie gospodarki cyfrowej i polityki społecznej konfederacji Lewiatan oraz expert PIIT. Magister Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej i HRM w Henley Management College, Wielka Brytania.