Skład Senatu

Rektor

prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

Pozostali członkowie senatu

dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE   
dr hab. Joanna Błach, prof. UE
dr hab. Bożena Frączek, prof. UE
dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE
prof. dr hab. Grzegorz Kończak
dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE 
dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE
dr hab. Robert Wolny, prof. UE
dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE
dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE
dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UE
prof. dr hab. Maciej Mitręga
prof. dr hab. Maciej Nowak
dr hab. Adam Samborski, prof. UE
prof. dr hab. Maja Szymura-Tyc
dr hab. Aleksander Witosz, prof. UE
dr Łukasz Szewczyk
dr Anna Urbanek
dr Agnieszka Dziubińska
dr hab. Jan Kozak
dr Stanisław Barczak
dr Tomasz Staś
dr Radosław Jeż
mgr Izabela Musiał
mgr Łucja Waligóra

Anna Bień
Justyna Gołąbek
Konrad Jamróz
Agata Janik
Jakub Kawała
Paulina Sztuk