Przejdź do menu Przejdź do treści

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w myśl art. 3 Kodeksu Pracy (jt. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) jest pracodawcą zatrudniającym, zgodnie z art. 112 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (jt. Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

U pracowników Uniwersytetu najbardziej cenimy wysoką kulturę osobistą, zaangażowanie oraz twórcze podejście do wykonywanych obowiązków. Poza wymienionymi cechami, u zgłaszających się kandydatów, poszukujemy dużej otwartości na ludzi i sytuacje, w szczególności rozwiniętych zdolności interpersonalnych. Cenimy sobie również entuzjazm, który pozwoli czerpać radość i satysfakcję z pracy.

Jako pracodawca, szczególne znaczenie przypisujemy pozytywnej atmosferze wśród pracowników, uważając, iż jest ona filarem kultury organizacyjnej, czynnikiem determinującym wysoką jakość i efektywność pracy, wreszcie klimatu wzajemnego zrozumienia i współpracy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zapewnia swoim pracownikom warunki i szanse doskonalenia umiejętności zawodowych, poszerzania wiedzy, pozyskiwania nowych doświadczeń oraz realizowania własnych pasji. Pozwolą one z pewnością mierzyć się z wyzwaniami, które stawia przed szkolnictwem wyższym szybko zmieniające się otoczenie.

Jeżeli chcieliby Państwo dołączyć do grona pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – prosimy zapoznać się z aktualnymi ofertami opublikowanymi na stronie internetowej Uniwersytetu. Zamieszczone tam ogłoszenia uwzględniają podział pracowników na: nauczycieli akademickich oraz niebędących nauczycielami akademickimi.

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów.

1. Administratorem danych osobowych kandydata ubiegającego się o pracę, jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z siedzibą przy ul. 1 Maja 50, 40 – 287 w Katowicach, zwany dalej: „administratorem”.

2. Z odpowiednią klauzulą informacyjną RODO[1] administratora można się zapoznać u administratora, na stronie internetowej administratora oraz w Biuletynie Informacji Publicznej administratora.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, poz. 1, z późn. sprost.].

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3