Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii w Kolegium Ekonomii „Ogłoszenie nr 35/2020/AS/KE/KE”

Data publikacji: 20.05.2020 r.
Termin składania dokumentów: 04.06.2020 r. - 17.06.2020 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 03.07.2020 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko wykładowcy (0,5 etatu) w Katedrze Ekonomii w Kolegium Ekonomii „Ogłoszenie nr 34/2020/W/KE/KE”

Data publikacji: 20.05.2020 r.
Termin składania dokumentów: 04.06.2020 r. - 17.06.2020 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 03.07.2020 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko wykładowcy (0,5 etatu) w Katedrze Inżynierii Wiedzy w Kolegium Informatyki i Komunikacji „Ogłoszenie nr 33/2020/W/KIW/KIK”

Data publikacji: 20.05.2020 r.
Termin składania dokumentów: 04.06.2020 r. - 17.06.2020 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 03.07.2020 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko wykładowcy w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń w Kolegium Finansów „Ogłoszenie nr 32/2020/W/KPiU/KF”

Data publikacji: 20.05.2020 r.
Termin składania dokumentów: 04.06.2020 r. - 17.06.2020 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 03.07.2020 r. [Więcej]


Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zarządzania Przedsiębiorstwem w Kolegium Zarządzania „Ogłoszenie nr 31/2020/AS/KZP/KZ”

Data publikacji: 20.05.2020 r.
Termin składania dokumentów: 04.06.2020 r. - 17.06.2020 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 03.07.2020 r. [Więcej]


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Zarządzania Kadramiw sprawach dotyczących konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:

Edyta Listek
tel. +48 32257-7061
e-mail: edyta.listek@ue.katowice.pl

w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Anna Widłak
tel. +48 32257-7061
e-mail: anna.widlak@ue.katowice.pl