Oferty pracy

Do rozmów kwalifikacyjnych w konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej na Wydziale Ekonomii "Ogłoszenie nr 02/2023/AD/KGPiŚ/WE", dopuszczono kandydatki:

1. dr Tetyana Skrypko

2. dr Iryna Blazhevich

3. dr...

[Szczegόły oferty]

Data publikacji: 07.03.2023 r.

Termin składania dokumentów: 22.03.2023 r. - 06.04.2023 r.

Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 28.04.2023 r.

[Szczegόły oferty]

W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Rozwoju Kadrw sprawach dotyczących konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:

Edyta Listek
tel. +48 32257-7051
e-mail: edyta.listek@ue.katowice.pl

w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Katarzyna Gabryś 
tel. +48 32257-7185
e-mail: katarzyna.gabrys@ue.katowice.pl