Oferty pracy

Data publikacji: 11.08.2022 r.

Termin składania dokumentów: 26.08.2022 r. - 12.09.2022 r.

Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 27.09.2022 r.

 

[Szczegόły oferty]

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska:

- asystenta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania "Ogłoszenie nr 20/2022/AS/KZM/WZ"

- adiunkta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale...

[Szczegόły oferty]

Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko lektora języka hiszpańskiego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie Nr 16/2022/LEK/HISZ/CJO”, komisja konkursowa zdecydowała o...

[Szczegόły oferty]

Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko lektora języka angielskiego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie Nr 17/2022/LEK/ANG/CJO”, komisja konkursowa zdecydowała o zakwalifikowaniu...

[Szczegόły oferty]

Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Inwestycji na Wydziale Finansów"Ogłoszenie Nr 13/2022/AS/KI/WF”, komisja konkursowa zdecydowała o zakwalifikowaniu do...

[Szczegόły oferty]

Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego na Wydziale Zarządzania "Ogłoszenie Nr 21/2022/AD/KZM/WZ”, komisja konkursowa...

[Szczegόły oferty]

Data publikacji: 27.07.2022 r.

Termin składania dokumentów: 12.08.2022 r. - 26.08.2022 r.

Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 09.09.2022 r.

[Szczegόły oferty]

Data publikacji: 27.07.2022 r.

Termin składania dokumentów: 12.08.2022 r. - 26.08.2022 r.

Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 23.09.2022 r.

[Szczegόły oferty]

Uprzejmie informujemy, że rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska:

- instruktora w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu "Ogłoszenie nr 11/2022/INS/CWFiS"

- instruktora w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu "Ogłoszenie nr 12/2022/INS/CWFiS"

-...

[Szczegόły oferty]

Data publikacji: 21.07.2022 r.

Termin składania dokumentów: 08.08.2022 r. - 22.08.2022 r.

Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 16.09.2022 r.

[Szczegόły oferty]

W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Rozwoju Kadrw sprawach dotyczących konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:

Edyta Listek
tel. +48 32257-7051
e-mail: edyta.listek@ue.katowice.pl

w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Katarzyna Gabryś 
tel. +48 32257-7185
e-mail: katarzyna.gabrys@ue.katowice.pl