Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Kolegium Zarządzania „Ogłoszenie nr 47/2020/W/KZ”

Data publikacji: 10.07.2020 r.
Termin składania dokumentów: 24.07.2020 r. - 06.08.2020 r.
Ogłoszenie wyniku konkursu do dnia: 31.08.2020 r. [Więcej]


Informacja ws. postępowania konkursowego na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 35/2020/AS/KE/KE

Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii w Kolegium Ekonomii „Ogłoszenie Nr 35/2020/AS/KE/KE”, komisja konkursowa zdecydowała o zakwalifikowaniu do... [Więcej]


Informacja ws. postępowania konkursowego na stanowisko lektora języka francuskiego w Centrum Języków Obcych "Ogłoszenie nr 27/2020/LEK/CJO"

Po dokonaniu oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko lektora języka francuskiego w Centrum Języków Obcych „Ogłoszenie Nr 27/2020/LEK/CJO”, komisja konkursowa zdecydowała o zakwalifikowaniu... [Więcej]


W przypadku podania danych w szerszym zakresie niż wynikający z art. 22 § 1 KP (tzn. w przypadku umieszczenia dodatkowych danych, poza tymi, które wymagane są w zamieszczonym wyżej Kwestionariuszu osobowym) prosimy o dodanie do składanych dokumentów także zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Zarządzania Kadramiw sprawach dotyczących konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich:

Edyta Listek
tel. +48 32257-7061
e-mail: edyta.listek@ue.katowice.pl

w sprawach dotyczących konkursów na stanowiska pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Anna Widłak
tel. +48 32257-7061
e-mail: anna.widlak@ue.katowice.pl