Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko wykładowcy w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 32/2020/W/KPiU/KF" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Wojciecha Osowskiego. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 45/2020/AD/KPiU/KF" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Rafała Zachorowskiego. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 40/2020/AS/KBiRF/KF" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Mateusza Muszyńskiego. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa i Ubezpieczeń w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 44/2020/AS/KPiU/KF" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Oliwiera Mendali. [Więcej]


Na stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii w Kolegium Ekonomii "Ogłoszenie nr 35/2020/AS/KE/KE" pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana mgra Michała Gulewicza. [Więcej]