Oferty pracy

Nauczyciele akademiccy

Na stanowisko profesora w Katedrze Badań Operacyjnych w Kolegium Informatyki i Komunikacji "Ogłoszenie nr 22/2020/P/KBO/KIK” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana prof. dra hab. Marka Szopy. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy w Katedrze Finansów Publicznych w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 19/2020/W/KFP/KF” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Macieja Baranowskiego. [Więcej]


Na stanowisko adiunkta w Katedrze Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 18/2020/AD/KLE/KZ” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr inż. Danuty Zwolińskiej. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy w Katedrze Logistyki Ekonomicznej w Kolegium Zarządzania "Ogłoszenie nr 17/2020/W/KLE/KZ” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pana dra Piotra Hanusa. [Więcej]


Na stanowisko wykładowcy w Katedrze Finansów Publicznych w Kolegium Finansów "Ogłoszenie nr 16/2020/W/KFP/KF” pozytywnie zaopiniowano kandydaturę Pani dr Jolanty Gałuszki. [Więcej]