Przejdź do menu Przejdź do treści

Znajomość języka polskiego

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować w języku polskim, powinni przedłożyć potwierdzenie znajomości języka polskiego, np.:

  • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  • certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów.

Znajomość języka angielskiego

Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się:

  • zdanie matury polskiej z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem, co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem, co najmniej 55%);
  • lub zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim;
  • lub świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;
  • lub ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim;
  • lub przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 [zapoznaj się z listą certyfikatów].

Jeśli nie posiadasz potwierdzenia znajomości języka polskiego lub angielskiego, zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną online. Rozmowa będzie miała na celu potwierdzenie twojej znajomości języka. Szczegółowych informacji nt. terminów rozmów udziela Dział Rekrutacji.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3