Studia prowadzone w językach obcych

Studia pierwszego stopnia (6 semestrów)

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat. 

Studia drugiego stopnia (4 semestry)

  • Kierunek E-commerce – prowadzony w języku angielskim na studiach stacjonarnych

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister.