Studia prowadzone w językach obcych

Studia pierwszego stopnia

Wydział Zarządzania 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń

Studia drugiego stopnia

Wydział Zarządzania 

Wydział Finansów i Ubezpieczeń 

Wydział Ekonomii

  • Kierunek E-commerce - prowadzony w języku angielskim na studiach stacjonarnych

** - nowość