Studia prowadzone w języku angielskim

Studia pierwszego stopnia (6 semestrów)

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: licencjat

Studia drugiego stopnia (4 semestry)

Kierunek International Business

Kierunek Finanse i Rachunkowość

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje tytuł zawodowy: magister.