Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, Poland
www.ue.katowice.pl
E-mail: uek@ue.katowice.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej
Tel.: +48 32 257 7024, +48 32 257 7124, +48 32 257 7386, +48 32 257 7390
Fax: +48 32 257 7125, +48 32 257 7127, +48 32 257 7235
E-mail: bwm@ue.katowice.pl