Międzynarodowe sieci współpracy akademickiej

Biuro Internacjonalizacji i Akredytacji Międzynarodowych koordynuje działania związane z udziałem Uniwersytetu oraz pracowników w międzynarodowych sieciach współpracy akademickiej oraz konsorcjach międzynarodowych.

Wszelkie zmiany w tym zakresie prosimy zgłaszać drogą mailową na adres: biuro.akredytacji@ue.katowice.pl 

Aktualna lista sieci
Lp.Nazwa
1European Accounting Association
2Eurasian Business and Economic Society
3International Statistical Institute
4European Business Ethics Network
5World Conference on Transport Research Society (WCTRS)
6CENA (Coopetition-Ecosystems-Network-Alliances) 
7EURAM (European Academy of Managment) 
8Association for Heterodox Economics (AHE)
9EIFMeT/European iFTT MasterClass on eTourism
10IAEE
11IEEE Computational Intelligence Society
12INCOSE (International Council on Systems Engineering)
13INFORMS
14European Association for Population Studies
15International Association for Survey Statisticians
16Academy of Management
17CERCLES European Confederation of Language Centres in Higher Education
18Regional Studies Association
19CEDEFOP
20Independent Journal of Management & Production (IJM&P) 
21CROSSREF Publishers International Linking Association, Inc.
22Association Réseau des Pays du Groupe de Vysegrad (PGV)
23European Network for Research on Supplementary Pensions
24Corporate Governance Network
25Social Science Research Network 
26Social Responsibility Research Network 
27European Institute for Advanced Studies in Management 
28Program «En gestion de projet pour Le réseau de l’Université du Québec»
29EdiMap (Editions digitales en Managemant des Projets)
30American Journal of Industrial and Business Management
31Galician Economic Bulletin
32European Regional Science Association (ERSA)
33Urban Economics Association
34Regional Science Association International
35European Regional Science Association - sekcja Polska
36International Fiscal Association
37Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej
38Global Manufacturing Research Group (GMRG)  
39International Society for Inventory Research (ISIR)
40Production and Operations Management Society (POMs)
41UACES
42European Economic Association
43European Group of Risk and Insurance Economists
44Society for Risk Analysis
45European Risk Research Network
46International Institute for Applied Knowledge Management (IIAKM)
47International Association for Computer Information Systems (IACIS)
48Informing Science Institute (ISI)
49International Society for Professional Innovation Management
50Elsevier Advisory Panel
51The East European Network in Philosophy of Science
52European Philosophy of Science Association
53Euro Working Group on Multiple Criteria Decision Aiding
54Euro Working Group on Behavioral OR 
553. International Society on Multiple Criteria Decision Making
56Euro Working Group on Decision Support Systems
575. INFORMS Section on Group Decision and Negotiatio
58European International Business Academy
59Academy of International Business
60European Association for Population Studies
61EFMD Global Network 
62Dukenet International Network
63AACSB International
64Prime Networking
65CEEMAN 
66European Association for International Education (EAIE)