Program Szkół Partnerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Program Szkół Partnerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach to projekt adresowany do szkół, dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, który ma na celu wzmocnienie procesu dydaktycznego, szczególnie w obszarze przedsiębiorczości, biznesu, ekonomii, finansów, logistyki, komunikacji oraz informatyki. W ramach programu szkoły uczestniczą w specjalnie przygotowanych interaktywnych zajęciach akademickich (online oraz offline), konkursach przygotowanych przez uniwersytet, konferencjach, seminariach oraz wyjazdach studyjnych. Uczniowie mają także możliwość dołączenia do organizacji studenckich i kół naukowych.  

 • Pakiet warsztatów i lekcji pokazowych dla uczniów szkół.
 • Dostęp do ekspertów z zakresu m.in.: biznesu, dizajnu internetowego, informatyki, finansów, ekonomii, logistyki, gospodarki, zarządzania, nieruchomości.
 • Spotkania ze studentami polskimi oraz zagranicznymi z całego świata
 • Możliwość uczestniczenia w elitarnych konkursach adresowanych wyłącznie do szkół w ramach Programu Rozwoju Edukacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • możliwość uczestniczenia uczniów w pracach kół naukowych, wykładów otwartych i spotkań ze specjalistami ds. rekrutacji.  

Zaproś eksperta do swojej szkoły! Nasi eksperci to cenieni naukowcy, nauczyciele akademiccy i praktycy współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Na pytania związane z warsztatami odpowie Konrad Bilski, koordynator Programu Szkół Partnerskich konrad.bilski@ue.katowice.pl  +4832-257-7014 

Wycieczka uniwersytecka odbywa się w reżimie sanitarnym wg. aktualnych wytycznych. Program wycieczki uniwersyteckiej:

 • prezentacja powitalna
 • wykład/warsztaty eksperta UE Katowice
 • spotkanie ze studentami zagranicznymi (dla chętnych)
 • zwiedzanie kampusu
 • spotkanie ze specjalistą Działu Rekrutacji
 • konkurs edukacyjny z nagrodami  

Szczegółowych informacji na temat warunków członkostwa udziela Konrad Bilski, koordynator Programu Szkół Partnerskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. konrad.bilski@ue.katowice.pl  +4832-257-7014