Skład Osobowy

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej

na kadencję 2016-2020:

 

Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego oraz nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego:

1. prof. dr hab. Donata Kopańska-Bródka - Przewodnicząca

2. prof. UE dr hab Paweł Kosiń - Wiceprzewodniczący

3. prof. UE dr hab. Adam Drobniak

4. prof. UE dr hab. Grażyna Musiał

 

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

5. dr Krzysztof Gałuszka

6. dr Tomasz Ingram

7. dr Małgorzata Król


Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

8. mgr Jakub August

9. mgr Anna Raszka - Sekretarz

 

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

10. Martyna Pasieka

 

Przedstawiciel Samorządu Doktorantów

11. mgr Magdalena Krupa-Dominiczewska