Godziny Rektorskie - 14.05.2021 (piątek) od godziny 15.00


Na wniosek Parlamentu Studenckiego w dniu 14.05.2021 od godziny 15:00 ogłoszone zostały godziny Rektorskie.