O Wydziale

Wydział Finansów i Ubezpieczeń został utworzony w 2002 r. na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. W okresie do 2007 r.  uzyskał pełnię praw akademickich  oraz  pierwszą kategorię w klasyfikacji pozycji badawczej Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego.