Władze Wydziału Finansów i Ubezpieczeń

Dziekan Wydziału

dr hab. Andrzej Piosik, prof. UE

+48 32257-7731

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. Krzysztof Marcinek

+48 32257-7731

Prodziekan ds. Studiów I Stopnia

dr Anna Kuzior

+48 32257-7731

Prodziekan ds. Studiów II Stopnia

dr Krystyna Mitręga-Niestrój

+48 32257-7731