O Kolegium

Kolegium Finansów zostało utworzone 1 października 2019 r. na podstawie Zarządzenia Rektora nr. 101/19 i wywodzi się
z byłego Wydziału Finansów i Ubezpieczeń, istniejącego od 2002 roku.

Głównym celem działalności Kolegium jest prowadzenie, integracja i rozwój badań naukowych związanych
z szeroko rozumianymi finansami, w tym finansami przedsiębiorstw, finansami publicznymi, bankowością, rynkami finansowymi, ubezpieczeniami, rachunkowością, systemami informacyjnymi w biznesie i finansach, inwestycjami, analizami gospodarczymi i finansowymi, metodami ilościowymi w finansach oraz prawem. Kolegium Finansów skupia 9 Katedr
a zatrudnionych w nim jest około 90 pracowników akademickich.  

Kadra akademicka Kolegium Finansów obsługuje procesy dydaktyczne w Szkole I i II Stopnia, głównie w zakresie przedmiotów związanych z finansami i rachunkowością oraz prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich i podyplomowych, kształtując w ten sposób przyszłe zawody związane z finansami i rachunkowością.