12.02.2021 - urtudnienia w dostepnie do systemów informatycznych w UE


w związku z koniecznością przeprowadzenia prac modernizacyjnych instalacji elektrycznej głównej serwerowni w budynku A, w dniu 12.02 br., w godzinach 7:30-10:00 zostanie wyłączony dostęp do systemów:
- SIMPLE.ERP
- SIMPLE.BAZUS
- Wirtualna Uczelnia
- wydawania kluczy OptiCAMP

Komputery w sieci wewnętrznej nie będą miały dostępu do Internetu oraz poczty e-mail.

W godzinach tych mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w:
- dostępie do Internetu
- działaniu telefonów w budynkach N i R
- dostępie do poczty e-mail oraz stron WWW
- dostępie do platformy Moodle (moodle.ue.katowice.pl)
- zdalnym dostępie VPN do infrastruktury UE

Usługi G Suit dla Edukacji (poczta uekat.pl, Classroom, Meet) dla użytkowników spoza sieci UE będą dostępne bez zakłóceń.