Artykuł pracowników Kolegium Finansów w czasopiśmie Sustainability


Miło nam poinformować, że w czasopiśmie Sustainability  [Impact Factor: 2.592 (2018) ; 
5-Year Impact Factor: 2.801 (2018)] ukazał się artykuł pracowników Kolegium Finansów pt. „The Influence of a Company’s Ownership Structure on Upward Real Earnings Management”

Celem artykułu autorstwa dr hab. Andrzeja Piosika, prof. UE (Katedra Rachunkowości) oraz dr Ewy Genge (Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych) było zbadanie wpływu struktury własnościowej przedsiębiorstwa (w tym koncentracji własności, udziałów menadżerskich oraz obecności inwestorów instytucjonalnych) na procesy rzeczowego kształtowania wyniku finansowego (w tym kształtowania wyniku finansowego za pomocą kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży, kształtowania wolumenu produkcji oraz „przyśpieszania” identyfikacji przychodów ze sprzedaży).

Autorzy wykazali w szczególności występowanie zależności typu „U” między stopniem koncentracji własności a rozmiarami rzeczowego kształtowania wyniku finansowego, wskazując jednocześnie na istnienie optymalnego stopnia koncentracji własności, minimalizującego rozmiary rzeczowego kształtowania wyniku finansowego. Ponadto Autorzy stwierdzili występowanie ujemnej korelacji pomiędzy względnymi rozmiarami udziałów menadżerskich a rozmiarami rzeczowego kształtowania wyniku finansowego, potwierdzając tym samym hipotezę spójności interesów (ang. alignment of interest hypothesis). Stwierdzono również, że występowanie inwestorów instytucjonalnych mityguje rozmiary rzeczowego kształtowania wyniku finansowego.

 Link do artykułu