Pracownicy Uczelni uczestnikami międzynarodowej konferencji

Dr Lucyna Poniatowska oraz dr Maria Czech w dniu 19 maja 2020 r. reprezentowały Uczelnię w czwartej edycji "International Scientific Conference", której organizatorem był University in Maribor w Słowenii.


Obrazek przedstawia plakat promujący wydarzenie, w kolorach niebieskich, z centralnie umieszczonym zdjęciem mężczyzny - uczestnika.

Dr Lucyna Poniatowska z Katedry Rachunkowości  w dniu 19 maja 2020 roku, uczestniczyła zdalnie w 4 th International Scientific Conference pt.: "Contemporary Challenges in Economic and Business Research". Podczas konferencji wygłosiła referat  pt.: "Provisions presented in the financial statements as an instrument of Earnings Management"

Dr Maria Czech z Katedry Bankowości i Rynków Finansowych podczas czwartej, wirtualnej edycji International Scientific Conference, wygłosiła referat pt. "Credit Default Swap in Credit Risk Management. Functions and Directions of Development".  

Organizatorem wydarzenia 4 th International Scientific Conference4 th International Scientific Conference w dniu 19 maja 2020 r. był Faculty of Economics and Business, University in Maribor w Słowenii.